slot

วิน สล็อต

31 ตุลาคม 2022

วิน สล็อต ส่วนคำว่า สลอต มาจากคำภาษาฝรั่งเศสว่า ล้อเล็กเชื่อกันว่าคํานี้มีต้นกําเนิดในย่านภาษาฝรั่งเศสของนิวออร์ลีนส์ในศตวรรษที่ 19 ไม่มีใครรู้ที่มาของคำนี้อย่างแน่นอน แต่เชื่อว่าความหมายของคำนี้มาจากคําภาษาฝรั่งเศส sieee ซึ่งแปลว่าล้อเล็ก ในยุคแรก ๆ ของเครื่องสล็อตไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวไม่มีหน้ […]